• استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید


درباره بانک:

بانك پارسیان به صورت شركت سهامی عام و با مالكیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانك های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379، ماده(98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانك غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانكی كشور مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانكی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانك، در مرداد 1380 ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشكیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانك به شماره 178028 در تاریخ 15/6/1380 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به موجب نامه شماره 2348/هـ - مورخ 26 شهریور ماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانك پارسیان از اسفند ماه 1380 آغاز گردید.
   اهداف: عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع ، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امكانات ، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین ، همچنین تأمین مالی برای زیربخش های ساخت ، تجارت ، مصرف. 

   مدت زمان :  بانك از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشكیل شده است.

   سرمایه بانك :  سرمایه بانك سیزده هزار و دویست میلیارد (13،200،000،000،000) ریال می باشد كه تماماً پرداخت شده و به سیزده میلیارد و دویست میلیون سهم عادی یك هزار ریالی تقسیم گردیده است.


وضعیت استخدام نیرو در بانک پارسیان  در سال 1392در سال جدید هنوز اطلاعیه استخدام و جذب نیروی انسانی توسط این بانک  منتشر نشده است.

برای دیدن آگهی های استخدام  دیگر بانک ها اینجا کلیک کنید


برای اطلاع از جدیدترین آگهی های استخدام سال 1392 به روش های زیر عمل کنید:

1- نصب تولبار استخدام نیوز

2-عضویت ویژه در سایت استخدام نیوز | راهنمای عضویت|